Podziel się Wykop Zaćwierkaj

Każdy słyszał, każdy wie?

Są takie fundacje i stowarzyszenia, których nazwy są znane niemal wszystkim Polakom. Część z nas nie zdaje sobie jednak sprawy, że to organizacje pozarządowe, które powstały dzięki determinacji i pomysłowości ludzi z pasją społecznikowską, wspieranych przez rzeszę wolontariuszy

Tekst: Ola Rzążewska

Część stowarzyszeń i fundacji jest znana jedynie w swoim środowisku lokalnym, inne działają w całym kraju, a jeszcze inne są oddziałami dużych międzynarodowych organizacji. By zdobyć orientację, czym się zajmują i dlaczego dużo się o nich mówi, warto zerknąć do naszego subiektywnego przeglądu.

 • Stowarzyszenie Wiosna to krakowska organizacja, która prowadzi ogólnopolski projekt „Szlachetna Paczka”. Szefuje jej coraz bardziej rozpoznawalny ks. Jacek Stryczek, duszpasterz akademicki i duszpasterz ludzi biznesu. Misją stowarzyszenia jest pomaganie w mądrym pomaganiu, czego najlepszym przykładem jest właśnie „Szlachetna Paczka”. Włączając się do tej akcji, możemy udzielić wsparcia konkretnej rodzinie, która z jakichś powodów znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i doświadcza biedy. W ogromnej bazie tworzonej przez sieć wolontariuszy i udostępnianej zawsze kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem, wystarczy znaleźć rodzinę, której chcemy pomóc, przeczytać opis jej potrzeb, a następnie samodzielnie albo z grupą przyjaciół przygotować dla niej świąteczną paczkę (przy czym słowo „paczka” oznacza często kilka paczek, czasem nawet bardzo dużych, bo prócz jedzenia, zabawek, ubrań czy środków chemicznych, potrzebne okazują się meble czy sprzęt gospodarstwa domowego). Dostarczeniem tych rzeczy rodzinom zajmują się wolontariusze, darczyńcy pozostają anonimowi. W 2015 r. w Szlachetną Paczkę zaangażowało się milion Polaków, a wartość przekazanej pomocy sięgnęła 54 milionów zł. Akcja mająca swój finał w grudniu to oczywiście niejedyna, choć najbardziej znana inicjatywa Stowarzyszenia Wiosna.
  www.wiosna.org.pl
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, podobnie jak „Szlachetna Paczka”, to wielki społeczny fenomen. Stojący na czele fundacji Jerzy Owsiak przyciąga do siebie ludzi swoją bezpośredniością, bezpretensjonalnością i otwartym mówieniem o rzeczach bardzo trudnych. Styczniowy finał akcji transmitowany jest przez TVP, a poprzedzają go zbiórki pieniędzy prowadzone w całej Polsce. Wolontariusze kwestujący na ulicach, w zamian za każdy datek wrzucony do zalakowanej puszki, naklejają darczyńcy na kurtkę czerwone serduszko. W dniu finału i przez parę dni po nim wiele osób nosi taką naklejkę w widocznym miejscu. W 2016 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 24, a pieniądze na sprzęt pediatryczny oraz zapewnienie opieki medycznej dla seniorów będzie zbierać 120 tys. wolontariuszy.
  www.wosp.org.pl
 • Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF jest polskim oddziałem wielkiej międzynarodowej organizacji humanitarnej i rozwojowej, która koncentruje się na pomocy dzieciom. Buduje szkoły, finansuje szczepionki i leczenie, organizuje pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych. W Polsce do kampanii fundraisingowych zaprosił m.in. aktorów znanych z ról lekarzy w serialach „Na dobre i na złe” oraz „Lekarze” – Artura Żmijewskiego, Małgorzatę Foremniak i Magdalenę Różczkę. W Polsce UNICEF od lat jest znany także dzięki sprzedaży charytatywnych, pięknych kart świątecznych.
  www.unicef.pl
 • Stowarzyszenie Amnesty International, które jest organizacją międzynarodową, również ma w Polsce swój oddział. Koncentruje się na obronie praw człowieka, wykorzystując pokojowe działania obywatelskie – pisanie listów w obronie konkretnych osób, a także do rządów krajów łamiących prawa człowieka, publiczne dystrybuowanie informacji o naruszeniach praw człowieka oraz pomoc prawną i finansową osobom poszkodowanym. Stowarzyszenie nie przyjmuje pieniędzy od rządów żadnego kraju, utrzymuje się głównie ze składek członkowskich i darowizn od osób indywidualnych. W 1977 r. organizacja dostała Pokojową Nagrodę Nobla za „wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie”.
  www.amnesty.org.pl
 • Fundacja Greenpeace Polska to oddział międzynarodowej organizacji ekologicznej założonej w 1971 r. w Kanadzie. Organizacja nie przyjmuje pieniędzy od rządów ani firm, co zapewnia jej pełną niezależność. Fundusze Greenpeace pochodzą od darczyńców indywidualnych z całego świata, których liczbę szacuje się obecnie na ok. 3 mln osób. Zarówno polski, jak i każdy z ponad 40 oddziałów organizacji, działa m.in. na rzecz ochrony lasów, ochrony mórz i oceanów, a także walczy z globalnym ociepleniem.
  www.greenpeace.org
 • Związek Harcerstwa Polskiego założony w 1918 r. nadal świetnie sobie radzi. Działa w nim 11 tys. instruktorów prowadzących drużyny zuchowe i harcerskie angażujące się w lokalne akcje charytatywne. W sytuacjach nadzwyczajnych członkowie ZHP włączają się także w pomoc humanitarną, np. zorganizowali akcję „ZHP dla Syrii”. Najważniejsze wartości, jakimi kierują się harcerze, są niezmienne od lat – tolerancja, braterstwo, akceptacja i zaufanie. Każdy z 6 tys. drużynowych przepracowuje wolontariacko około 1000 godzin rocznie.
  www.zhp.pl
 • Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko została założona przez charyzmatyczną, niezwykle rozpoznawalną polską aktorkę. Od 2003 r. pomaga głównie osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, dofinansowując ich rehabilitację i leczenie, wspierając ich w edukacji, a także promując ich twórczość artystyczną. W podkrakowskich Radwanowicach fundacja zbudowała nowoczesny ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny „Dolina Słońca”, który powstał głównie ze środków przekazanych fundacji w ramach 1 procenta. W „Dolinie Słońca” podopieczni korzystają z hipo- i dogoterapii, na otwarcie czeka pracownia kulinarna i ogrodnicza, a już dziś działają pracownie: plastyczna, teatralna, komputerowa, rękodzieła artystycznego, życia codziennego oraz sala doświadczania świata. Fundacja jest jednak najbardziej znana z organizowanego wspólnie z TVP Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
  www.mimowszystko.org
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” to doskonale znana Polakom organizacja, która zbiera najwięcej pieniędzy z 1 procenta – w 2015 r. podatnicy przekazali jej w ten sposób 136 mln zł. Fundacja prowadzi subkonta i umożliwia finansowe wspieranie leczenia i rehabilitacji konkretnych dzieci. Oprócz tego uruchomiła dla swoich podopiecznych trzy ośrodki rehabilitacyjne.
  www.dzieciom.pl
 • Stowarzyszenie MONAR od lat kojarzone jest z pomocą narkomanom i bezdomnym, choć zajmuje się też osobami zakażonymi wirusem HIV oraz w inny sposób wykluczonymi społecznie, np. więźniami. Przed ponad 30 laty MONAR został założony przez Marka Kotańskiego, psychologa i terapeutę uzależnień, który mawiał, że każdy człowiek zasługuje na szansę. Słyszeli o nim wszyscy studenci pedagogiki czy psychologii, bo opracowana przez niego metoda społeczności terapeutycznych (całkowita abstynencja, intensywna praca nad sobą i na rzecz społeczności) jest do dziś stosowana w pracy z osobami uzależnionymi. Początkowo MONAR był ruchem społecznym, potem przekształcił się w stowarzyszenie i zaczął działać bardziej systemowo. Dzisiaj prowadzi kilkadziesiąt różnych ośrodków – od stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, przez poradnie, placówki dla osób bezdomnych, noclegownie, a także hostele pomagające np. w okresie przejściowym wrócić osobom bezdomnym do normalnego funkcjonowania. Skupia się też na działaniach profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych.
  www.monar.org
 • Polską Akcję Humanitarną wiele osób od razu kojarzy dzięki jej charyzmatycznej szefowej – Janinie Ochojskiej. Organizacja powstała w 1993 r. i od tego czasu udzielała pomocy już w 44 krajach na całym świecie – koncentruje się na pracy ze społecznościami w miejscach dotkniętych przez kataklizmy naturalne, ubóstwo albo konflikty zbrojne. Pomaga też uchodźcom i repatriantom. Prowadzi działania edukacyjne, kampanie informacyjne i internetowe zbiórki funduszy. Wielu Polaków zna PAH dzięki akcji Pajacyk, której celem jest dożywianie dzieci pochodzących z ubogich rodzin – w roku szkolnym 2015/2016 z dodatkowych posiłków w szkołach finansowanych przez PAH korzysta ponad 1700 dzieci w niemal 110 szkołach i świetlicach środowiskowych.
  www.pah.org.pl
 • Caritas to doskonale znana Polakom instytucja charytatywna, której działalność została reaktywowana u nas w 1990 r. przez Konferencję Episkopatu Polski. Caritas na całym świecie wspiera osoby bezdomne, bezrobotne, ubogie, starsze, a także imigrantów i uchodźców. Organizuje też międzynarodową pomoc humanitarną dla ofiar kataklizmów i wojen. W Polsce najbardziej rozpoznawalna jest akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i charakterystyczne świece – dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na dożywianie dzieci z biednych rodzin. Caritas działa na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego.
  www.caritas.pl

na początek


Oral Amateure

Street Peeing

black porn